Breaking

Google Chrome

Google Chrome

ก่อนที่คุณจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมGoogle Chrome  เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำเตือนด้านล่างนี้ หากเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่รับผิดชอบ
ผู้พัฒนา: Google Inc.

ดาวน์โหลดคำแนะนำ

Webmaster : โปรดเชื่อมโยงไปยังหน้านี้หรือหน้าก่อนหน้าไม่ใช่ไฟล์โดยตรง นโยบายนี้บังคับใช้อย่างเคร่งครัดสำหรับนโยบายของเรา

ดาวน์โหลดภาระหน้าที่

* 9freeupload เป็นเพียงเว็บไซต์ไกล่เกลี่ย เพื่อช่วยกระจายโปรแกรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศต่อสาธารณชน
* 9freeupload ไม่รับผิดชอบใด ๆ กับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว