Breaking

Download Acrobat Pro DC 2019 [ Full Version Free ] โปรแกรมล้างไฟล์ขยะ

Download_Acrobat Pro DC 2019_Full_Version_Free
วันนี้เราจะมาสอน Download โปรแกรม Acrobat Pro DC 2019 [ Full Version Free ] ตัวเต็มไม่ต้อง Crack แบบฟรีๆกัน

Adobe Acrobat Pro DC เป็นซอฟต์แวร์ของอะโดบีซิสเต็มส์ ในการจัดการไฟล์ในลักษณะพีดีเอฟ (PDF) โดยจะถูกกล่าวถึงในสองลักษณะคือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอ่านไฟล์พีดีเอฟ ที่เรียกว่า แอโครแบตรีดเดอร์ (Acrobat Reader) ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากทางเว็บของอะโดบี และอีกตัวคือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างและแก้ไขไฟล์พีดีเอฟ ที่มีหลายรุ่นเช่น แอโครแบตโพรเฟชชันนอล (Acrobat Professional) และ แอโครแบต 3D (Acrobat 3D) ในปัจจุบันรุ่นล่าสุดคือ รุ่น 9.0 โดยรุ่นเหล่านี้ สามารถให้ผู้ใช้สร้างไฟล์พีดีเอฟจากเอกสารต่างๆ ได้รวมถึงใน ไมโครซอฟท์ เวิร์ด หรือ ออโตแคด หรือสร้างผ่านคำสั่งพิมพ์ผ่านไดรเวอร์ของแอโครแบตได้

คุณสมบัติของ Adobe Acrobat Pro DC
1.แก้ไขไฟล์ PDF
ด้วย Adobe Acrobat Pro DC คุณสามารถแก้ไขข้อความและรูปภาพเล็กน้อยในไฟล์ PDF ของคุณโดยไม่ต้องใช้เอกสารหรือกราฟิกต้นฉบับ
* แก้ไขข้อความใน PDF แก้ไขแบบอักษรเปลี่ยนแบบอักษรหรือเพิ่มย่อหน้าลงใน PDF ของคุณได้อย่างง่ายดายเหมือนกับที่คุณทำในแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ โดยใช้อินเตอร์เฟสแบบจุดและคลิกใหม่
* แก้ไขรูปภาพใน PDF ปรับขนาด, แทนที่และปรับภาพใน PDF ของคุณโดยไม่จำเป็นต้องติดตามไฟล์หรือกราฟิกดั้งเดิม

2.ส่งออกจากไฟล์ PDF
ลดเวลาที่คุณใช้ในการพิมพ์ข้อมูลซ้ำที่ติดอยู่ในไฟล์ PDF แปลงไฟล์ PDF เป็นเอกสาร Microsoft Office ที่แก้ไขได้ และบันทึกฟอนต์การจัดรูปแบบและความพยายาม
* แปลงไฟล์ PDF เป็น Word บันทึก PDF ของคุณเป็นเอกสาร Microsoft Word และนำแบบอักษรการจัดรูปแบบและเค้าโครงของคุณติดตัวไปด้วย
* แปลงไฟล์ PDF เป็น Excel เปลี่ยน PDF ของคุณหรือเพียงบางส่วนของมันเป็นสเปรดชีต Excel ที่สามารถแก้ไขได้ซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที
* แปลงไฟล์ PDF เป็น PowerPoint เริ่มต้นโครงการใหม่ด้วยการบันทึกไฟล์ PDF เป็นงานนำเสนอ PowerPoint ที่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์

3.สร้างไฟล์ PDF
หยุดกังวลว่าไฟล์ที่คุณส่งจะมีลักษณะที่ถูกต้องบนหน้าจอของผู้อื่นหรือไม่ เปลี่ยนเอกสารให้เป็นไฟล์ PDF ที่ใครก็ตามสามารถดูได้อย่างน่าเชื่อถือด้วย Adobe Reader ฟรี
* แปลง Word, Excel หรือ PowerPoint เป็น PDF จากแอปพลิเคชัน Office ของคุณใน Windows คุณสามารถสร้าง PDF เริ่มการตรวจสอบที่แชร์แชร์ จำกัด การแก้ไข PDF และอื่น ๆ
* พิมพ์เป็น PDF แปลงไฟล์เป็น PDF จากแอพพลิเคชั่นที่พิมพ์ได้ง่ายเพียงแค่เลือก Adobe PDF เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ
* สแกนเป็น PDF เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนเอกสารที่เป็นกระดาษหรือแบบฟอร์มให้เป็นไฟล์ดิจิทัลเพียงแค่สแกนเพื่อสร้างไฟล์ PDF ที่ค้นหาได้ที่คุณสามารถแก้ไขได้
* แปลงหน้า HTML เป็น PDF บันทึกหน้าเว็บเป็นไฟล์ PDF เพื่อเก็บเนื้อหาบนเว็บตรวจสอบหน้าออฟไลน์หรือพิมพ์ได้อย่างน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

Download_Acrobat Pro DC_Full_Version_Free
ระบบปฏิบัติการ : Windows 10/8.1/8/7
ผู้พัฒนา : -
License : -
ภาษา : Multilingual
ประเภทไฟล์: RAR
รหัสผ่าน: 9freeupload

9freeupload_download
Credit File : www.axeload.com
*ไฟล์บางไฟล์อาจจะเอามาจาก Web อื่นๆ*